KONTAKT: 0176-101 67 - info@waerner.se

Arvstvister – Ombud – Boutredningsman – Bodelningsförrättare

Advokat Charlotte Waerner är verksam framförallt som ombud i arvstvister, både i och utanför domstol.
Hon är också verksam som ombud vid bodelningar i samband med äktenskapsskillnader. Vidare har hon uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Välkommen att kontakta oss!